Obchodní podmínky

  1. Služby uvedené na těchto stránkách poskytuje studio LeVITAs. Jde zejména o služby, které si klient může objednat prostřednictvím těchto stránek (uzavřené kurzy, workshopy, individuální tréninky, vystoupení, lekce).
  2. Na lekce je možné hlásit a odhlašovat se 24 hodin před začátkem lekce, v případě zrušení méně než 24 hodin před začátkem lekce propadá částka uhrazená ze lekci v plné výši. Uživatelé slevových karet Multisport a Sodexo budou vyzváni k zaplacení částky ve výši odpovídající ceně lekce za každou pozdě zrušenou nebo nezrušenou lekci.
  3. Přihláška na kurz se stává závaznou v den jejího přijetí. Na jejím základě jsou účastníku zaslány podklady k platbě kurzu. Účastník kurzovné uhradí hotově ve studiu LeVITAs nebo na účet Romany Slezáčkové s variabilním symbolem uvedeném v podkladech.
  4. Přihlášený kurz musí být uhrazen do data splatnosti. V případě neuhrazení je účastníku zasláno upozornění. Nereaguje-li účastník na upozornění do 2 pracovních dní, je jeho účast stornována.
  5. Absence v rámci kurzu je možné 2x nahradit na jiných kurzech stejné nebo nižší pokročilosti
  6. Účastník kurzu svojí přítomností na kurzu souhlasí s nahráváním, fotografováním nebo zajištěním audio záznamu pro marketingové účely. Nesouhlasí-li, je povinen toto oznámit ihned při vstupu na akci.
  7. STORNO PODMÍNKY:

PŘI PLATBĚ CELÉ ČÁSTKY KURZU PŘEDEM:

- V případě zdravotních důvodů odstoupení účastníka od nástupu na kurz, je možné uhrazený kurz převést na jinou osobu splňující podmínky kurzu (např. zdravotní stav) po předchozí domluvě s organizátorem. Převedení kurzu na jinou osobu je možné pouze před začátkem kurzu, nikoliv po jeho zahájení.

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz lze vrátit účastníku následující část uhrazené částky:

  • při stornování do 14 dnů před zahájením kurzu - vrátí organizátor 70% uhrazené částky
  • při stornování do 7 dnů před zahájením kurzu - vrátí organizátor 30% uhrazené částky

- V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz méně, než 7 dní před začátkem kurzu, nebo po začátku kurzu, zaniká možnost vrácení ceny kurzu.

- V případě zrušení kurzu ze strany organizátora bude vrácena uhrazená částka na účet účastníka v plné výši nejpozději do 14 dní od data zrušení kurzu.

- V případě zrušení kurzu z důvodu vyšší moci nenese organizátor zodpovědnost za zrušení kurzu

V Brně 2. 9. 2019

Mgr. Romana Slezáčková